Välkommen in!

Några sidor om en flickkör som startades i början av 1970-talet på en grundskola i Stockholm och som sedan blivit ett begrepp i hela körvärlden, såväl i Sverige som internationellt.

Slide 1

Körpresentation

Adolf Fredriks Flickkör har hört till världens allra främsta barn- och ungdomskörer de senaste 38 åren. Mer känd på den internationella körscenen, än den svenska ... Flickkören är en representationskör vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm.

Grundaren och dirigenten

Musikdirektör; musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser 1971-2010. Grundade hösten 1972 Adolf Fredriks Flickkör och ledde den framgångsrikt i mer än 38 år – fram till den stora tack- och avskedskonserten ”Bosse Grand Final!, den 22 januari 2011.

Hall of Fame

Den framgångsrika resan med Adolf Fredriks Flickkör började med att kören vann Sveriges Radios Barn- och ungdomskörtävling 1977. Sedan har det fortsatt – med mängder av internationella (och svenska) förstapriser och utmärkelser.

Flickkörsvärlden i bilder

En livligt turnérande kör, som besökt ett stort antal körfestivaler och körtävlingar runt om i Europa och världen i övrigt. Till bilden av Adolf Fredriks Flickkör hör också att den sjunger på originalspråk – repertoaren innehåller 17 språk, hittills.

Här har allas röst lika värde. – Bosse Johanssons mantra genom alla de 38 flickkörsåren och för alla de 437 flickor som varit flickkörsmedlemmar