Start » En körledarpionjär med stora ambitioner

En körledarpionjär med stora ambitioner

Bengtsson, Dan Filip, organist och körledare, stiftade 1913 Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS), vars andre dirigent han var 1913-26 och förste 1926-38, hedersdirigent från 1938. På denna post och som utg. av baptisternas tidskrift Sången (1921-42) och dess musikbilaga Sångens körbibliotek har B. nedlagt ett betydelsefullt arbete för höjandet av musikodlingen i samfundet.

B. som till yrket varit affärsman och 1912-42 stadsrevisor i Eskilstuna, studerade orgelspel för Otto Olsson och har därefter tjänstgjort som organist och kördirigent inom flera olika baptistförsamlingar, varav längsta tiden i Eskilstuna.

 

— K.L. i Sohlmans musiklexikon (1948)
(Knut Lagerstedt?)

 

 

 

— Låt oss giva oss helt åt sången, helt med kropp och själ, med resurser och uppfattning! Aldrig sjunga på måfå! Alltid med ett bestämt mål för sången, vilket vi tro på och bära hänförelse för!

Filip Bengtsson om sångarna och hänförelse ›

Körsången utgör den säkraste grundvalen

 

 

Foto: Filip Bengtsson dirigerar Sverigekören i Berlin 1934

 

Förbundskören i Svenska Baptisternas Sångarförbund vid avslutningskonsert i Konserthuset, Stockholm, maj 1935. Den sångarkonferens som samlade flest deltagare – 1,000.

 

Inledningen till Lofva Herren, min själ. Komponerad av Filip Bengtsson till Elimkyrkans kör i Eskilstuna.