AFF_19juni2010B

Adolf Fredriks Flickkör sjunger vid Storkyrkans trappa 19 juni 2010, i samband med kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop.

Få körer har som Adolf Fredriks Flickkör dokumenterats i bild. Vardagsbilder från sena eftermiddagsrepetitioner, bilder från mer eller mindre ansträngande turnéer över världen, bilder från små och stora konserter. Och en del andra flickkörs-hyss.

På webbplatsen Bosse Johansson och hans flickkör har en del av detta samlats i avdelningen ”Webbalbum”.

Där hittar du också ett 30-tal lyssningsexempel  (under rubrikerna ”Lyssna” samt under ”Flickkörssoundet”).

Cd-skivor

En förteckning över cd-skivor med Adolf Fredriks Flickkör