Bo Johansson — Flickkörens grundare.
Och dirigent de första 38 åren (1972 – 2010)

 

Musikdirektör; musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser sedan 1971. Grundade hösten 1972 Adolf Fredriks Flickkör. Han hade dessförinnan hunnit starta även Bromma Kammarkör (1965); en ensemble som under ett par decennier hörde till de främsta körerna i landet och stod för banbrytande insatser av nutida musik.

1990 startade Bo dessutom Stockholms Vocalis Ensemble, en vokalgrupp med 10 unga sångare, alla med förflutet i flickkören.

Bo Johansson är flitigt anlitad för olika internationella körevenemang, som gästdirigent, föreläsare eller jurymedlem.
1986 tilldelades Bo utmärkelsen ”Årets körledare” – även körprofessorn Eric Ericson fick denna utmärkelse vid detta tillfälle. Bo har också fått utmärkelsen Kristallen den fina (1987), Johannes Norrby-medaljen (1988), Värnamo Kommuns Kulturstipendium (1994), Kungl. Musikaliska Akademiens och Axel och Margaret Ax:son Johnsons musikpedagogiska pris (1996), Rosenborgs—Gehrmans musikpedagogiska pris (1999).

 

Bo Johansson invaldes 1999 som ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Han är också ambassadör i det internationella körprojektet Songbridge.

I oktober 2001 tilldelades Bo utmärkelsen “Årets Barn- och Ungdomskörledare” i samband med rikskonventet i Göteborg för Sveriges körledare. Därmed är Bosse den ende svenske kördirigent som utsetts till både Årets körledare och Årets Barn- och Ungdomskörledare.

2009 tilldelades Bo Johansson medaljen För Tonkonstens Främjande för sina viktiga insatser i det svenska körlivet. ”Med Adolf Fredriks musikklasser som bas har Bo Johansson lyft den svenska barn- och ungdomskörsången till en elitnivå som saknar internationellt motstycke”.

 

I januari 2011 avslutade Bo sin dirigentgärning med Adolf Fredriks Flickkör med en stor tack- och avskedskonsert i en fullsatt Filadelfiakyrka i Stockholm. På scenen hans nuvarande Flickkör och en månghundrakör av tidigare medlemmar av Adolf Fredriks Flickkör.

Bosse Johansson avled den 10 maj 2016. Begravningsgudstjänsten hölls i Kungsholms kyrka den 8 juni 2016.

Läs mer om detta här