1977 Första pris i Sveriges Radios Barn- & Ungdomskörtävling

1979 Första pris i ”Nordiska barnkörfestivalen” på Island.

1981 Första pris i ”The Competitions Kodály Zoltán” i Komlo, Ungern.

1983 Första pris i ”The Competitions Kodály Zoltán” i Komlo, Ungern.

1986 Två förstapriser i ”Concours International de Choeures d’enfants” i Nantes, Frankrike.

1989 Förstapris i internationella körtävlingen ”Let the peoples sing”, som arrangerades av BBC och EBU (Europeiska radiounionen).

1992 Adolf Fredriks Flickkör är ”Artists in residence” vid internationella körfestivalen ”KATHAUMIXW” i Powell River, British Colombia, Kanada.

1995 Internationella KörledarFederationen (IFCM) utser Adolf Fredriks Flickkör att spela in referensskivan ”Cantemus 2”.

1998 Flickkören är representationskör för Europa vid det första Barnkörledarsymposiet i Hong Kong, World Conference for Children’s Choral Music.

 

2001 Flickkören utnämns av EUs körfederation till ”Choir of the Federation and Cultural Ambassadors” för åren 2001–2004.

2001-2002 Adolf Fredriks Flickkör utnämns till ”Årets Kör”, ett nyinstiftat pris av FöreningsSparbanken/Toner för Miljoner, Körcentrum och Rikskonserter.

2008 Adolf Fredriks Flickkör utses av Internationella KörledarFederationen (IFCM) attmedverka vid 8th World Symposium on Choral Music i Köpenhamn.

2010 Adolf Fredriks Flickkör får Grand Prix/Gunther-Erdman-Preis vid 31. Internationales Kinderchorfestival, Halle (Saale).

2011 Adolf Fredriks Flickkör nomineras till finalen i Let the peoples sing (Europeiska radiounionens, EBU, internationella körtävling). För finalen i oktober ansvarar BBC.