Tonsättaren Elzbieta Sikora, lever i Paris, uppvuxen i Warszawa.
– I min kompositionsklass var vi 3 - 4 flickor och 5 pojkar. Men jag är den enda som blev tonsättare. – Det var först när jag kom till Frankrike som jag blev medveten om kvinnors och mäns olika villkor, berättar Elzbieta Sikora.

Paula af Malmborg Ward har kallats en av våra mest drivna operakompositörer.
– Jätteviktigt med kvinnliga förebilder, säger Paula. De som tror att tonsättare sitter i lockliga peruker i guldram på väggen – de tror fel. Jag får ta emot gliringar och ”goda” råd som manliga tonsättare slipper.

Danska saxofonisten och kompositören Pernille Bévort:
– Kvinnliga jazzinstrumentalister i Danmark har på tio år försvunnit från musikutbildningarna. När nån säger att ”du spelar som en man” så tänker jag att jag måste repa mer, det här går ju inte, skrattar Pernille Bévort.